Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

InDesign grundkurs

ABF Malmö Spånehusvägen 47, Malmö

Det här är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i Adobe InDesign som gör att du kan komma igång med att formge och skapa dina egna trycksaker. Inga förkunskaper om programmet krävs, dock är datorvana ett krav. Kursen äger rum i en datasal vilket innebär att det inte krävs egna datorer eller programvaror. Kursledare: Anders Stockman, grafisk designer

InDesign grundkurs del 2

ABF Malmö Spånehusvägen 47, Malmö

Grunderna i Adobe InDesign som gör att du kan komma igång med att formge och skapa dina egna trycksaker. Kursledare: Anders Stockman, grafisk designer och medgrundare av designstudion och förlagsprojektet VARV VARV. Kursen är pågående för redan anmälda.

Malmötimmen Funktionsstödsförvaltningen

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Dagens innehåll presenteras av Funktionsstödsförvaltningen.

Hassela Included – att förebygga diskriminering med ett intersektionellt perspektiv

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Föreläsning, workshops, övningar och diskussion om diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv.
Vad är diskriminering? Hur kommer det sig att diskriminering finns och varför drabbas inte alla på samma sätt? Och framförallt, hur kan vi i våra olika roller i våra organisationer, föreningar eller arbetsplatser förebygga och förhindra det? Föreläsare: Agneta Khan, projektmedarbetare inom projektet Hassela Included.

Fördjupad omvärldsanalys del 2

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Vid detta tillfälle följer vi upp del 1 (den 21 mars), och tillsammans utformar vi – baserat på de olika steg som World Mapping-metoden innehåller – en plan för organisationernas fortsatta arbete med sin omvärldsanalys. Föreläsare Jonas Alwall, lektor i Internationell migration och etniska relationer på Urbana studier, Malmö högskola. Han var aktiv i utvecklandet […]

InDesign grundkurs del 3

ABF Malmö Spånehusvägen 47, Malmö

Grunderna i Adobe InDesign som gör att du kan komma igång med att formge och skapa dina egna trycksaker. Kursledare: Anders Stockman, grafisk designer och medgrundare av designstudion och förlagsprojektet VARV VARV. Kursen är pågående för redan anmälda.

InDesign grundkurs del 4

ABF Malmö Spånehusvägen 47, Malmö

Grunderna i Adobe InDesign som gör att du kan komma igång med att formge och skapa dina egna trycksaker. Kursledare: Anders Stockman, grafisk designer och medgrundare av designstudion och förlagsprojektet VARV VARV. Kursen är pågående för redan anmälda.

Frukostmöte Kommunikatörer

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Rollen som kommunikatör kan spänna över många områden och olika arbetsuppgifter. KC Malmö har som ambition att bidra till ökad kunskap och kompetens för denna viktiga grupp. Eftersom kommunikatörsrollen är väldigt olik beroende på i vilket sammanhang man verkar måste vi hitta former och innehåll med hjälp av sektorns kommunikatörer. KC Malmö bjuder in till […]

InDesign grundkurs del 5

ABF Malmö Spånehusvägen 47, Malmö

Grunderna i Adobe InDesign som gör att du kan komma igång med att formge och skapa dina egna trycksaker. Kursledare: Anders Stockman, grafisk designer och medgrundare av designstudion och förlagsprojektet VARV VARV. Kursen är pågående för redan anmälda.

Malmötimmen Kansliet för hållbar utveckling

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde