Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Malmötimmen Stadsbyggnadskontoret

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Dagens innehåll presenteras av Stadsbyggnadskontoret.

Malmötimmen Miljöförvaltningen

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Dagens innehåll presenteras av Miljöförvaltningen.

Frukostmöte Kommunikatörer

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

KC Malmö vill stärka alla de som aktivt verkar i en roll där man har ansvar för kommunikation/kommunikationsfrågor och bjuder in till en andra träff.

Malmötimmen Stadskontoret, välfärdsavdelningen

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Dagens innehåll presenteras av Stadskontoret, välfärdsavdelningen.

Malmötimmen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Dagens innehåll presenteras av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Internet i fokus

Quality Hotel View Hyllie stationsväg 29, Malmö

Konferensen Internet i fokus samlar de smartaste sinnena för att diskutera effektiva strategier, digitala trender och affärsutveckling på webben. Konferensen hålls två gånger per år och vi på KC har deltagit vid flera tillfällen för att ligga i framkanten vad det gäller digitala lösningar. Till vårens konferens har vi bjudit in våra deltagare på frukostmöte för kommunikatörer.

Malmötimmen Funktionsstödsförvaltningen

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Dagens innehåll presenteras av Funktionsstödsförvaltningen.

Frukostmöte Kommunikatörer

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Rollen som kommunikatör kan spänna över många områden och olika arbetsuppgifter. KC Malmö har som ambition att bidra till ökad kunskap och kompetens för denna viktiga grupp. Eftersom kommunikatörsrollen är väldigt olik beroende på i vilket sammanhang man verkar måste vi hitta former och innehåll med hjälp av sektorns kommunikatörer. KC Malmö bjuder in till […]

Malmötimmen Kansliet för hållbar utveckling

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde