KC Malmös uppgift är att skapa och erbjuda möjligheter för

  • den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar
  • personer verksamma inom den idéburna sektorn att verka i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet till gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling
  • övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idéburna sektorn