Hem

KC Malmös uppgift är att skapa och erbjuda möjligheter för

  • den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar
  • personer verksamma inom den idéburna sektorn att verka i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet till gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling
  • övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idéburna sektorn

Ett tillvaratagande av den idéburna sektorn kunskap, engagemang, drivkrafter och erfarenheter är basen för verksamheten. Dessa egenskaper ska kombineras och förädlas inom sektorn men också tillsammans med övriga delar av samhället – det offentliga och privata samt individer.