Workshop “Fånga Engagemanget”

Den 22 september kl. 09:00 – 12:00

Fokus för denna workshop är inspiration och verktyg för att engagera fler i föreningen. Som deltagare får kunskap om och perspektiv på ideellt engagemang och konkreta verktyg för att nå ut till fler samt att ta tillvara på människors motivation och drivkraft. Workshopen blandar föreläsning med praktisk övning, samtal och utbyte av erfarenheter. Workshopen är en komprimerad version av Volontärbyråns utbildning Fånga engagemanget.

Målgrupp: Ideella föreningar med volontärer i verksamheten

Workshopen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.

Frågor besvaras av kursledaren Johan Dahlén:
johan.dahlen@volontarbyran.org eller telefon 070-226 32 06

Mer information och anmälan