Hem

Projektet KompetensCenter Idéburna Malmö är nu slutfört och inga uppdateringar görs på denna hemsida. Verksamheten har övergått till KC Kompetenscenter. Läs mer på KC Kompetenscenter - https://kckompetenscenter.se

KC Kompetenscenter

fortsätter på den inslagna vägen. Snart tre års projekt övergår nu successivt i kontinuerlig verksamhet.

Läs mer