Samverkare

Följande är med och verkar i projektets styrgrupp:

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan FV
  • Försäkringskassan SF
  • IDEA-arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
  • Malmö stad
  • Samordningsförbundet FINSAM i Malmö
  • Skånes Föreningar
  • Unionen Sydväst