Presentationer 2018

12 mars

Malmötimmen
Tom Roodro, tjänsteperson på stadskontoret gav en översiktlig bild av stadskontorets ansvarsområden och de uppdrag som handlar om samverkan med idéburen sektor, däribland en revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar.