Ideella mötet

Det Ideella mötet är en mötesplats för förtroendevalda och ideell engagerade i de föreningar och organisationer som är med i KompetensCenter Idéburna Malmö.

Här kan de träffas för att ta del av aktuell information och kunskap rörande ämnen och frågor relaterade till deras föreningar och deras egen roll i dessa. Innehållet hämtas i de workshops, seminarier och möten som är grunden för Kompetenscenter Idéburna Malmö. Dessutom ger det Ideella mötet möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation som de själva. Det Ideella mötet äger rum en gång per månad.

Information, inbjudan och anmälan till det Ideella mötet skickas ut via e-post till våra medskapare.

För frågor och funderingar kontakta
Ivar Scotte, projektledare
0708-77 82 72, ivar.scotte[at]kcmalmo.se