Webbutbildning

En webbutbildning är en online utbildning, där du själv väljer tid och plats för att gå utbildningen. Det är enkelt att delta. Du laddar ner programmet, väljer var, hur och med vem du vill gå utbildningen, loggar in på anvisade länk, och kör igång. Vi ser den som en del av alla våra andra utbildningar på Kompetenscenter Malmö, med möjligheten att erbjuda fler att delta undan hinder för tid eller plats.

Webbinarie

Digital Workshop – Inkluderande medlemsrekrytering
Vilken förening är ni idag – och vilken förening vill ni vara?
Tillgängligt från den 21 maj till den 27 maj

Längd: 28 minuter
Workshopen riktar sig till föreningar som är intresserade av att hitta nya strategier för att värva medlemmar och bredda sin medlemsrekrytering.
Mer information och anmälan


Teknisk information

Vi använder oss av programmet Adobe Connect på våra webbutbildningar.

Innan du deltar på vår webbutbildning är det bra om du har förberett dig. Du behöver bra uppkoppling, webbläsare eller app, samt senaste uppdateringen av Flash Player.

Nedan har du en kort checklista inför webbutbildningen.

– Det går att köra Adobe Connect i de flesta olika webbläsare, men det kan behövas en uppdatering eller add-in (tillägg).
Här hittar du en testsida så du kan kolla om din dator är förberedd.
https://kcmalmo.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm

– Alternativt laddat ner appen till din mobil eller läsplatta
https://www.adobe.com/products/adobeconnect/apps/adobe-connectmobile.html

– Testa ev. även ljudet på din dator, samt koppla in headset om du behöver det.

Introduktionsfilm för nya användare.

Behöver du mer information hittar du en tydligare checklista kontakta oss så skickar vi det, utbildning@kckompetenscenter.se

Vill du veta mer om programmet Adobe Connect, se en trailer här eller kolla in adobe.com


Tidigare webbinarie

Digital Workshop – Inkluderande medlemsrekrytering
Vilken förening är ni idag – och vilken förening vill ni vara?
Tillgängligt från den 21 april till den 29 april

Längd: 28 minuter
Workshopen riktar sig till föreningar som är intresserade av att hitta nya strategier för att värva medlemmar och bredda sin medlemsrekrytering.