Open Center

Open Center bygger på aktiviteter som är öppna för andra än enbart medskapande föreningar.
Innehållet kan variera från rena föreläsningar och seminarier, i ämnen som har hög aktualitet och stort intresse, till work shops där flera olika parter tillsammans skapar mervärde.
Open Center kan arrangeras av KompetensCenter Idéburna Malmö ensamt men också tillsammans med annan part.

Ökad samverkan – få unga tillbaka till studier och arbete – Inger Ashing
i samverkan mellan studieförbundet Bilda och KompetensCenter Idéburna Malmö


För frågor och funderingar kontakta

Ivar Scotte, projektledare
0708-77 82 72, ivar.scotte[at]kcmalmo.se