Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen består av representanter för referensgrupperna. Utvecklingsgruppen ska samla upp de tankar, idéer och förslag som referensgrupperna genererar och till, och tillsammans med, projektledningen skapa underlag till Vardagsmeny och andra kompetensutvecklingsinsatser.