Presentationer 2016

Här finns presentationer från våra föreläsningar.

2 december

Opinionsbildningens skiftande former och förutsättningar
Föreläsare: Ann-Sofi Ljung Svensson, lektor institutionen för konst, kultur och kommunikation på Malmö högskola

Jämställdhetsverkstan
Föreläsare: Marco Zamorano-Tóth, projektledare Winnet Skåne

30 november

Omvärldsanalys för idéburna organisationer
Föreläsare: Jonas Alwall, lektor i Internationell migration och etniska relationer på Urbana studier, Malmö högskola
Presentation: Omvärldsanalys för idéburna organisationer

25 november

Kroppsspråk? Förhållningssätt? Verktyg? Räcker det inte med att jag sköter föreningen?!?!?
Föreläsare: Eva Söderquist, verksamhetsledare på Malmö AmatörteaterForum, MAF

Inspirationstimme med Admir Lukacevic
Föreläsare: Admir Lukacevic, social entreprenör samt grundare av Idrott utan gränser

8 november

Försäkringskassan-vad gör de? Hur kan de öka samverkan med civilsamhället?
Föreläsare: Ann Walestrand, lokalt samverkansansvarig på Försäkringskassan i Malmö
Presentation: Om Försäkringskassan

3 november

Mänskliga rättigheter, normer och normkritik
Föreläsare: Jay Seipel, Malmö mot Diskriminering
Presentation: Antidiskriminering

27 oktober

Twitter och livesändningar på Facebook, YouTube och Bambuser
Föreläsare: Chris Jonasson, Spelens hus

16 oktober

Förtroendevald 2018? Självklart!
Föreläsare: Ulla-Britt Swensson
Presentation: Ideell söndag

12 oktober

Vilken roll spelar föreningslivet och hur mäter vi dess värde?
Föreläsare: Nils Phillips, är projektledare vid Centrum för Publikt Entreprenörskap
Presentation: Social mobilisering

Hur fungerar Malmö stad?
Föreläsare: Frida Trollmyr kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa i Malmö stad.

3 oktober

Din rätt i arbetslivet – arbetsrättens grunder
Föreläsare: Carl-Axel Robertsson, gruppchef/ombudsman på Unionen Sydvästs kontor i Malmö
Presentation: Unionen

Det interkulturella ledarskapet
Föreläsare: Bo Norlund ansvarig för kurser i ämnet interkulturell kommunikation på Malmö högskola
Presentation: Interkulturell kommunikation

28 september

Ledarskap i en professionell ideell organisation
Föreläsare: Niclas Carlnén, vd Malmö FF
Presentation: Niclas Carlnén

20 september

Vilken roll spelar föreningslivet och hur mäter vi dess värde? Del 1
Föreläsare: Ingemar Holm, Centrum för Publikt Entreprenörskap och Fredrik Björk, Malmö högskola / Urbana studier
Presentationer:
Vilken roll spelar föreningslivet och hur mäter vi dess värde
Mäta sociala värden
Yalla trappan – att möta samhällsutmaningar
Metodbok social nytta

Varför är det viktigt att prata om samhällsnyttan av den idéburna sektorn
– Fredrik Björk

15 september

Inflytandeguiden – metoder för organisationer med demokratiska ambitioner
Föreläsare: Anna Edlund, författare av inflytandeguiden

13 september

Arbetsgivarens skyldigheter kring organisatorisk och social arbetsmiljö
Föreläsare: Rebecka Stendahl, rådgivare IDEA
Presentation: Organisatorisk och social arbetsmiljö

5 september

Lions Quest ”Tillsammans” Värdegrundsarbete i praktiken
Föreläsare: Marianne J. Fredriksson, International Senior Trainer Coach Lions Quest
Presentation: Lions Quest

30 augusti

Diskrimineringslagen och anti-diskriminering
Föreläsare: Jay Seipel, Malmö mot Diskriminering
Presentation: Diskrimineringslagen

Det informella stödets betydelse för integration
Föreläsare: Amina Jama Mahmud, Somali Information and Business Centre

17 augusti

Hur fungerar Malmö stad?
Föreläsare: Claes-Inge Wennström, stadsjurist i Malmö stad
Presentation: Hur fungerar Malmö

Samtal om hur vi nätverkar och varför
Föreläsare: Lasse Flygare
Presentation: Hur och varför man nätvärkar 1, Hur och varför man nätvärkar 2

Medlemskommunikation
Föreläsare: Hanna Ekblad, verksamhetsutvecklare på IMs Sverigeavdelning
Presentation: Föredrag medlemsdemokrati

14 juni

Ökad samverkan – få unga tillbaka till arbete och studier
med nationella samordnaren Inger Ashing
En samverkan mellan Studieförbundet Bilda Sydväst och KompetensCenter Idéburna Malmö