Mänskliga rättighetsdagarna 2016

Årets Mänskliga rättighetsdagarna kommer ske 17-19 nov, i Malmö. Temat för i år är ”Det handlar om dina rättigheter!” och rättigheter som kommer tas upp är bland annat; Rätten till bostad, hälsa, utbildning och asylrätt.

Program och anmälan finns här: www.mrdagarna.nu

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Sedan år 2000 har Mänskliga Rättighetsdagarna varit Nordens främsta arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt som har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter.