1. Evenemang
  2. Open Center

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Utbildning: Att fånga engagemang

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

En utbildning om att ta tillvara på det ideella engagemanget i föreningslivet Denna dag om att fånga engagemanget syftar till att ge dig och din organisation olika perspektiv på ideellt engagemang. Utbildningen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation

Spridningskonferens

Spegelsalen, Moriskan Norra Parkgatan 2, Malmö

Inom ramen för Framtidsfestivalen i Malmö arrangerar projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö en spridningskonferens. Program: 09.30 Kraften i civilsamhället, 10.30 Verkligheten ger mer än nu, 11.00 Hur ser vi på framtiden? 12.00 Avslutning och mingellunch

Fånga engagemanget – del 2

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Denna fördjupning är en fortsättning för de som deltagit under ett av de tillfällen vi erbjudit utbildningen "Fånga engagemanget" i Malmö. Fördjupningspasset erbjuds i form av en workshop på tre timmar. Som deltagare har du möjlighet att välja om du vill gå förmiddag eller eftermiddag. Innehåll Då "Fånga engagemanget" främst handlar om att nå ut […]

Fånga engagemanget – del 2

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Denna fördjupning är en fortsättning för de som deltagit under ett av de tillfällen vi erbjudit utbildningen "Fånga engagemanget" i Malmö. Fördjupningspasset erbjuds i form av en workshop på tre timmar. Som deltagare har du möjlighet att välja om du vill gå förmiddag eller eftermiddag. Innehåll Då "Fånga engagemanget" främst handlar om att nå ut […]

Workshop “Fånga Engagemanget”

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Fokus för denna workshop är inspiration och verktyg för att engagera fler i föreningen. Som deltagare får kunskap om och perspektiv på ideellt engagemang och konkreta verktyg för att nå ut till fler samt att ta tillvara på människors motivation och drivkraft. Workshopen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.

Lanseringsworkshop med Maxa mötet

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Maxa Mötet! lanseras i Malmö innan alla årsmöten börjar. Maxa Mötet vill ge föreningar pepp och idéer för att fler ska vilja och våga använda sin röst under årsmötet. Tillsammans med författaren Jill Johansson Vennelin går vi igenom boken Maxa Mötet! Workshopen riktar sig till dig som är anställd i förening och alla som deltar får boken Maxa Mötet.

Lanseringsworkshop med Maxa mötet

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Maxa Mötet! lanseras i Malmö innan alla årsmöten börjar. Maxa Mötet vill ge föreningar pepp och idéer för att fler ska vilja och våga använda sin röst under årsmötet. Tillsammans med författaren Jill Johansson Vennelin går vi igenom boken Maxa Mötet!. Workshopen riktar sig till dig som är ideell i förening och alla som deltar får boken Maxa Mötet.

Medskapande workshop om motivation i ideellt engagemang

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

Under denna medskapande workshop ges du och din organisation tid att diskutera och reflektera över motivation i ideellt engagemang. Hur kan vi vi vår organisation skapa de bästa förutsättningarna för att volontärer ska trivas? Utbildningen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.

Inkludera fler i föreningslivet

KompetensCenter Nobelvägen 21, Malmö

En utbildning som hjälper er organisation att synliggöra interna normer och inkludera fler! Utbildningen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.

Lärkonferens

Rådhus Skåne Västra Storgatan 12, Kristianstad

Inom ramen för projektet Social Innovation Skåne arrangeras en lärkonferens med det övergripande temat social innovation. Den 9 mars samlas vi för att under en heldag analysera, lära och framtidsspana kring utvecklingen av social innovation i våra projekt och i Sverige. KC Malmö bjuder in medskaparnas verksamhetsledare eller projektledare, så att vi gemensamt kan uppleva lärkonferensen.