Boklanseringsworkshop för Inkluflera

Människor vill engagera sig och vara del av en större gemenskap. Ändå lyckas många föreningar inte ta tillvara på denna drivkraft. Vad kan din organisation göra för att nå ut bredare och engagera fler?

Den 19 april är du som är anställd i en medskapareorganisation välkommen på lanseringsworkshop för den nya boken Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering som under våren kommer ut på bokförlaget Trinambai. Workshopen kommer handla om att kommunicera på ett sätt som tilltalar fler och att bygga inkluderande strukturer. Du får både strategiska perspektiv och handfasta råd för hur du kan få nya medlemmar att känna sig välkomna och komma in i gemenskapen. Den röda tråden är att få hela organisationen att engagera sig för ökat engagemang med hjälp av folkbildning.

Anmäl dig här

Inkluflera knyter an till Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar och den går mer på djupet när det gäller normkritik, tillgänglighet och mångfald. Boken riktar sig till förtroendevalda, tjänstepersoner och aktiva medlemmar som vill öppna upp sin organisation för fler!

Boklanseringsworkshopen hålls av Inklufleras författare Niklas Hill som är historiker, samhällsvetare och folkrörelsestrateg. Han har skrivit ett antal böcker om föreningsutveckling, bland annat Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.

http://www.trinambai.se/inkluflera/