Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Nu har drygt 100 IOP skapats i Sverige mellan kommuner-idéburna, landsting-idéburna, regioner- idéburna och i något fall mellan staten och idéburna. De flesta handlar om någon slags välfärdsrelaterat  arbete, integration, utbildning, arbetsmarknad, omsorg och liknande.

Modellen utvecklades av Forum idéburna organisationer med social inriktning år 2010. Behovet uppstod då ett försök till samarbete mellan en kommun och en idéburen organisation fick problem, inte för att de två partnerna var oense om innehållet eller målet för vad de ville göra, utan för att de inte hittade en samverkansform som passade. Att upphandla var inte rätt och att bygga på vanligt föreningsbidrag fungerade inte heller. Det behövdes något däremellan.

Forums arbetsgrupp konstaterade att idéburna organisationer och offentliga behöver kunna bygga partnerskap för att tillsammans i dialog kunna beskriva vad det är som behöver åtgärdas och för att de i dialog ska kunna lära av sina misstag och framgångar.

Ganska snabbt kunde arbetsgruppen konstatera att det fanns ett juridiskt problem. Konkret verksamhet som genomförs av en icke offentlig organisation men som helt eller delvis finansieras av en offentlig organisation, tolkas lätt som en tjänst som finns på en marknad. Och då gäller upphandlingslagstiftningen. Det skulle betyda att IOP:t blev en olaglig direktupphandling.

För att kolla om det stämde inledde Forum en dialog med EU-kommissionen och de jurister som där skrivit de direktiv som ligger till grund för upphandlingslagstiftningen i medlemsländerna. Juristerna sa att jo det finns en risk att det handlar om tjänster, men bara om det som sker är att den offentliga organisationen betalar direkt för utfört arbete och som den offentliga organisationen dessutom detaljstyrt från start. Om det inte är ett köp, utan ett samarbete där den idéburna organisationen driver sin verksamhet som den bestämmer över själv och får ett bidrag för det, och om det som den idéburna organisationen gör inte kan göras lika bra eller bättre av ett företag på en marknad, då finns det ett utrymme för partnerskapet.

Nu har drygt 100 IOP skapats i Sverige mellan kommuner-idéburna, landsting-idéburna, regioner- idéburna och i något fall mellan staten och idéburna. De flesta handlar om någon slags välfärdsrelaterat arbete, integration, utbildning, arbetsmarknad, omsorg och liknande.

Vad tror du om framtiden för IOP, Ludvig?
– Jag tror att intresset och behovet av att kunna bygga vårt samhälle genom dialog och samverkan är så starkt att IOP kommer att växa. Det kommer säkert fall där ett eller annat IOP anses vara olagligt. Men det stoppar inte företeelsen. Då lär sig kommuner och andra av det fallet och gör på andra sätt så att samverkan kan utvecklas!”

Har du frågor om Idéburet offentligt partnerskap, så kontakta hör av dig till Forums politiska sakkunnige Ludvig Sandberg: ludvig.sandberg@socialforum.se

Vi delger här den handledning som Forum tagit fram


Läs Forums handledning om Idéburet offentligt partnerskap

Film (8 minuter) där minister Ardalan Shekarabi pratar om IOP
https://vimeo.com/208299898