KC Malmö samarbetar med PeaceWorks

KC Malmö satsar på att skapa möten mellan inspirerande och intressanta organisationer, personer och företeelser. Därför är samverkan med medskapare av hög prioritet. Först ut när det gäller utbildningssamverkan är PeaceWorks med projektledarutbildninen Driv.

Har du funderat på normer, makt och engagemang i de sammanhang du är en del av? Många gör det, andra inte. Oavsett vad vi tycker och hur medvetna vi är om det, så är det viktigt att vi ökar våra kunskap om hur det påverkar oss och hur vi kan förändra saker som inte är optimala.

Den 18 – 19 mars arrangerar PeaceWorks i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö en projektledarutbildning, Driv., med fokus på just normer, makt och engagemang.
Driv. hölls första gången 2010 och arrangeras ett par gånger per termin. Den genomförs även som ”beställningskurs”.
Av kursens 13 deltagare kommer 6 st. från föreningar som är medskapare i KC Malmö.

Marie Larsson, kanslichef PeaceWorks Sweden, varför är det intressant för er att samverka med KCMalmö?
– För att vi på PeaceWorks delar de värderingar som KompetensCenter arbetar efter och vi ser stort värde i att ta till vara på och stärka de ideella och civila krafterna i Malmö.

Läs mer om kursen och PeaceWorks