KC Malmö växer

KC Malmös och Malmö Ideellas (=projektsägare) ambition att stärka den idéburna sektorn i Malmö har nu blivit ännu starkare.

Efterfrågan från nya föreningar att få ansluta sig till KC Malmö uppstod redan under hösten. Efter samtal med Esf-rådet fick vi i december klartecken att utöka antalet medskapare. Deadline för nyansökningar blev den 28 februari 2017.

När sista dagen för ansökan nu passerat kan vi konstatera att ytterligare 15 föreningar anslutit sig till projektet. Det innebär att basen för verksamheten ökat med nästan 25 %!

KompetensCenter Idéburna Malmö har sedan den 1 maj 2016 erbjudit kompetensutveckling till, i första hand, anställda i de 67 st föreningar som aktivt stod bakom den beviljade ansökan till Esf (Europeiska Socialfonden).

Innehållet i insatserna har, precis som det mesta inom KCMalmö, utgått ifrån vad föreningarna och deras anställda uttryckt önskemål om.

Opinionsbildning, processledning, användandet av sociala medier och interkulturell kommunikation är exempel på utbildningar som arrangerats och uppskattats.

Läs mer om vilka som är medskapare i projektet