Festivalen som ger hopp om framtiden

Framtidsfestivalen är en plats för att visa upp hur en hållbar värld skulle kunna se ut. Tillsammans med partners från alla sektorer lyfter festivalen fram det positiva som händer i samhället, hyllar de som gör skillnad och ger verktygen så vi alla kan minska vår negativa påverkan på människor, djur och natur.

Festivalen kommer att visa upp och utforska vad som är möjligt när vi engagerar oss i frågor som klimatförändringar, mänskliga rättigheter och demokrati. Med rötterna i Malmö och blicken mot FN:s globala mål som kommer att förändra världen till 2030 vill vi bjuda in till en plats som ger hopp, fylld med kultur, kunskap och människor som förändrar på riktigt.

Mellan den 16 till 22 september pågår framtidsfestivalen och KC Malmö öppnar upp plats för samverkan kring dessa dagar. Festivalen riggar ett aktuellt och intressant program som delvis kommer ske på Nobelvägen 21. Kompetenscenter Malmö bjuder in till spridningskonferens den 22 september med synnerligen intressant program. Det finns mycket som önskas få spridning.

Framtidsfestivalen bjuder in fler att medverka under festivalen. Tillsammans utvecklar vi ett evenemang som ger energi, nya vänner och verktygen att själv kunna vara en del av förändringen. Mer information finns på www.framtidsfestivalen.se