I samhällsutmaningarnas spår

För att öka kunskapen om idéburna organisationers utveckling av nytänkande lösningar på samhälleliga och organisatoriska utmaningar driver Luleå tekniska universitet ett högaktuellt forskningsprojekt med finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Idéburen innovation är ett projekt som vill öka kunskapen om innovationsutveckling i den idéburna sektorn. Projektet utforskar idéburna organisationers utveckling av nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. Sådan kunskap är viktig eftersom tidigare innovationsforskning främst studerat den privata sektorns tekniska produktutveckling och delvis den offentliga sektorns tjänsteutveckling. Samtidigt ökar efterfrågan på kunskap om den idéburna sektorns bidrag till organisatorisk och samhällelig förnyelse från myndigheter, näringsliv och civilsamhället självt.

KC Malmö och Malmö Ideella upplevs av projektet som goda exempel. Projektledaren Malin Lindberg tog kontakt med Malmö för att föra ett vidare samtal om Idéburen innovation. I det första samtalet, föddes en vilja till mer samverkan i detta ämne. Framtidsplaner diskuterades och ett regionalt forum kommer ske i Malmö vid senhösten.