Vi lär av varandra

Örebro och Malmö lär av varandra, ett initiativ som Örebro tog. Vi vill och vi kan lära av varandra. ”Vi är nyfikna på: Föreningspoolens arbete, Föreningsstöd, samverkan mellan Malmö stad och det civila samhället och samverkan för ett gott flyktingmottagande. Om tid finns vore det också spännande att få lite information om arbetet med Kunskapscenter.” Dessa önskemål kom från Örebro.

Innehåll med program utifrån önskemål tas fram, datum tolv till tolv bestäms. I en intensiva erfarenhetsutbyten mellan två goda exempel, ser vi gång på gång att det är viktigt att de tre målgruppen finns med. Besöks- och mottagargrupp sätts ihop med kommunala tjänstemän, lokala politiker och föreningsledare från paraplyorganisationer. I alla sammanhang är det viktigt att möta sin padang och att besöksgruppen har sin erfarenhetsresa, på kvällen och under sin transport.

Mötet sker. Samtalet föds. Presentation görs. Frågor ställs. Fler frågor än svar finns. Diskussion pågår. Det finns sällan en lösning på en samhällsutmaning. I rummet finns tillit och respekt. Möte och samtal är förutsättning till mer ny kunskap. Vi har läst på oss om Örebro. Vi kan också ställa frågor. I dynamiska möten, så lär vi förmodligen lika mycket om varandra med varandra.

Vi upplever mer och mer sker på lokala planet, men med närhet till den regionala dimensionen.  Förväntningar på framtiden är hur vi kan skapa mer samverkan mellan lokalt och regionalt, för både den offentliga sektorn i samarbete med den idéburna sektorn. Här börjar en ny kunskapsresa.