KC Malmö, MIP, Arbetsförmedlingen och Malmö stad – Vi gör det tillsammans!

 


Susanne Andersson och Anita Hedegård, Arbetsförmedlingen

KC Malmö, MIP, Malmö stad och Arbetsförmedlingen gör en kraftsamling tillsammans i form av ett gemensamt projekt – Vi gör det tillsammans!

Ovanstående aktörer har gemensamt initierat en utbildningsinsats till den idéburna sektorn för dem som ska anställa i form av Extratjänst.

Vi är enormt glada för att vi lyckats få till detta samarbete som framförallt kommer att gynna medborgarna i Malmö.

I våras blev det klart att från den 1 juli skulle Arbetsförmedlingen tillsammans med den idéburna sektorn erbjuda Extratjänster för personer som står lite längre från arbetsmarknaden. Initiativet togs först av Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad som tillsammans bjöd in till ett gemensamt möte med KC Malmö, MIP och MISO i Malmö. Syftet var att både erbjuda så många arbetssökande som möjligt en anställning och samtidigt stärka arbetsgivarrollen hos föreningarna.

Rätt så snart insåg vi att vi hade chansen att göra något riktigt stort för att stärka den idéburna sektorn. Då väcktes idén med projektet – Vi gör det tillsammans!

Projektet är unikt i sin form då det framförallt riktas till föreningar i rollen som arbetsgivare för den som valt att anställa inom ramen för Extratjänst. Projektet innehåller tre utbildningsdelar:

  1. Arbetsgivarutbildning (för arbetsgivare)
  2. Handledarutbildning (för arbetsgivare)
  3. Introduktion inför anställning (för arbetssökande)

Det som är extra positivt är att detta projekt blev väldigt snabbt klart för godkännande då det inte finns något liknande tidigare, och det fyller ett behov.

Projektet startar den 1 januari 2018, anställningarna av Extratjänster är dock redan igång. Detta innebär att de som redan börjat anställa och börjat arbeta kommer att erbjudas projektets utbildningar fr o m januari månad.

En av fördelarna med detta samlade grepp från alla samarbetspartners är bland annat att vi har en ingång till Arbetsförmedlingen genom en kontaktperson som håller ihop hela processen. Detta gör det lättare för föreningarna som ska anställa att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen i Malmö. Det blir också ett lärande och erfarenhetsutbyte mellan alla inblandade parter.

En viktig del i Arbetsförmedlingens uppdrag är att samverka med andra externa aktörer.

Anita Hedegård företagsrådgivare och Susanne Andersson sektionschef Arbetsförmedlingen Malmö