Ny utbildning för anställda med Af-stöd i idéburen sektor


Carina Philipsson, Aktiv Ungdom

Många av de arbetsmarknadsinsatser som görs för att skapa en god arbetsplats/-miljö riktar sig till arbetsgivaren. Vilket är bra. Men det är ju två parter som tillsammans ska skapa ett fungerande samarbete som leder till att arbetsgivare och arbetstagare blir nöjda.

Inom ramen för KC’s projekt – Vi gör det tillsammans – tillsammans med Arbetsförmedlingen, görs en satsning även på arbetstagaren.

Vi gör det tillsammans inriktar sig på stödformen Extratjänster där målgruppen är personer som antingen står långt från arbetsmarknaden eller är nyanlända. Syftet är att ge deltagarna ett inträde på arbetsmarknaden i den idéburna sektorn.
Många av deltagarna har liten eller ingen erfarenhet eller kunskap om vad det innebär att arbeta i en förening. Många har heller ingen kunskap om de villkor (rättigheter/skyldigheter) som gäller som anställd.

För att stärka den anställde har KC skapat en Introduktionsutbildning för de som blir/blivit anställda inom ramen för Extratjänster. Den första utbildningen ägde rum den 24 januari 2018 med 16 deltagare.

Utbildningen bestod av två block. Det första blocket, som hölls av Carina Philipsson, Aktiv Ungdom, bestod av föreningskunskap där Carina belyste dels hur en förening kan vara uppbyggd, dels vilka typer av arbetsuppgifter man generellt kan förvänta sig.  Att varje förening är unik var ett annat viktigt budskap.
Det andra blocket, som hölls av Carl-Axel Robertsson, fackförbundet Unionen, hade inriktningen på vad man som anställd bör känna till i en anställning.

Utbildningen, som fick goda omdömen i deltagarutvärderingen, kommer att upprepas för nya deltagare vid tre ytterligare tillfällen under året.

KC kommer även att erbjuda fördjupningar till deltagarna under året.

Den 31 januari äger KC’s utbildningar för arbetsgivarna rum.

Mer info om utbildningarna och Vi gör det tillsammans finns här