Att fånga engagemang

Alla föreningar behöver ideella krafter. Fler och fler föreningsledare vittnar om svårigheten att rekrytera frivilliga. Undersökningar visar att fler och fler blir ideellt aktiva i förening. Hur är det möjligt? Enkelt svar, det blir fler föreningar i Sverige.

Vi vill med samarbete öppna upp och göra kunskap och erfarenheter mer tillgängliga för fler föreningar och organisationer i Malmö. Vi kan med samarbete skapa mer verkstad och händelser i Malmö, på ett smart och effektivt sätt.  Vi vill vara lyhörda med önskemål som kommer från medskaparna i KC Malmö.

Istället för att alla åker till Stockholm och lär sig mer om att fånga engagemang, så valde KC Malmö att ta kunskapen till Malmö. Det var inte svårt för, Volontärbyrån som besitter mycket av kunskapen vill också ut i landet, med att sprida kunskapen kring ideellt engagemang och att fånga engagemanget.

Volontärbyrån är skapad för att hjälpa människor och ideella organisationer att hitta varandra. Byrån gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.  Mer om Volontärbyrån se deras hemsida, www.volontarbyran.org

Vi har vid ett tillfälle samlat intresserade i Malmö kring handfasta råd som hjälper föreningar att bli bättre med att fånga engagemanget. Den 23 maj händer det igen. Glädjande är att det fler som vill vara med än det finns platser. En reservlista finns och när det väl kommer till dagen, så kommer de flesta med. Till hösten kommer vi tillsammans med Volontärbyrån arrangera en dag om fördjupning och ännu mer praktiska tips till ideellt engagemang. Preliminärt datum är satt till den 21 september, följ utveckling på KC kalender.

Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar bland annat för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden.