Inflytandeguiden är ett enklare och roligare verktyg för demokratiarbete i förening

Medlemmarna är det viktigaste vi har i vår förening. Vi vill öka engagemang och inflytandet. Vi vill att alla grupper får mer inflytande i föreningen. Det finns mången input i en demokratisk allmännyttig förening om hur vi kan göra mer. Inflytandeguiden är en metod av många som kan ge mer till föreningen.

Vid två tillfällen har KC Malmö genomfört workshop kring Inflytandesguiden som på ett lustfyllt sätt lyfter ämnen i föreningen kring samarbete, ledarskap och gruppdynamik. De föreningsanställda har varit engagerade och både boken, tio tipsen och spelet har underlättat att diskussion växt kring föreningsdemokrati och medlemsinflytande.

Det fina med Inflytandeguiden är att den passar flertalet föreningar och att guiden har många delar som är direkt användbara. Föreningen kan ta del av boken och spelet på olika sätt, som passar föreningens medlemmar. Personligen tycker jag att de tio tipsen tilltalar alla ledare som vill mer i föreningen.

Vi diskuterade bland föreningsvänner, om spel skrämmer bort vissa grupper i en förening, och så är det förmodligen. Spelet som finns i Inflytandeguiden, är inte skrämmande och utelämnar ingen med fysiska övningar. Spelet stärker tankar och ambitioner. Det är efterdiskussionen som gör spelet till ett verktyg för utveckling av föreningen. Exempel från spelet underlättar att jämföra och diskutera verkliga situationer i föreningen som hjälper oss att se föreningen från olika perspektiv.

Nästa tillfälle när vi lär oss mer om Inflytandeguiden blir förmiddag den 11 oktober 2017.

Inflytandeguiden är skriven av Anna Edlund och Erika Lindqvist, spelet är designat av Anna-Karin Linder Krauklis, metodmaterialet är framtaget av ax – amatörkulturens samrådsgrupp och hela Inflytandeguiden är utgiven av bokförlaget Trinambai.
I vår förening vill vi att alla är med!