Science shops

Science shops är en modell för att knyta samman civilsamhälle och akademi i en gemensam kunskapsutveckling. En modell och plattform för att skapa kontaktytor mellan akademi och civilsamhälles organisationer. Ordet shop används i den engelska betydelsen verkstad. Konceptet utvecklades i Nederländerna under 1970-talet inom miljöområdet och har sedan dess vuxit till en global rörelse som innefattar ett bredare område än bara miljöområdet. Syftet med science shops kan beskrivas som en mötesplats mellan forskning och praktik, i syfte att genom forskningsbaserad kunskap främja samhälleliga behov.

Om vi ser på konceptet utifrån ett Malmö-perspektiv kan Science-shops ses som en metod för ökad forsknings- och kunskapssamverkan mellan akademin och den idéburna sektorns aktörer, kopplat till begreppet kunskapsallianser, och Malmökommissionen uppdrag, att genom en mer kunskapsbaserad politik, bryta och minska skillnader i ohälsa i Malmö stad.

Konkret brukar science-shops vara knutna till en fysisk plats, ofta ett universitet, dit man som organisation kan komma med sina frågeställningar. Vi testar just nu en pop-up science shop under våren inom ramen för Social Innovation Skåne. Detta innebär att vi ses vid tre olika tillfällen för att identifiera frågeställningar, diskutera aktuell forskning och starta nya samarbeten. Mellan de tre träffarna pågår ett intensivt arbete där forskare identifierar relevant forskning som redan finns och engagerar forskare och studenter i att gå in i gemensamma nya forskningsprojekt utifrån de frågeställningar som kommer upp under de tre träffarna.

Under denna omgång av science-shopen har vi bland annat diskuterat forskning om otrygghet- varför upplever människor en större otrygghet när forskning visar att tryggheten egentligen ökat? Vi har även diskuterat frågor kring spelberoende och hur man kan kommunicera forskningsresultat på andra sätt än med text. Vad frågeställningarna landar i beror på gruppens sammansättning och varje pop-up science shop är en egen process. Under sista träffen i maj kommer vi bland annat att gemensamt plocka fram ett antal projekt som jobbar vidare tillsammans. En science- shop är alltså bara början på något mycket större.

Läs mer på http://socialinnovationskane.se/kan-fler-bidra-till-forskningen-kring-sociala-innovationer/

Om du vill veta mer kontakta:
Marie-Louise Lövgren Mötesplats Social Innovation
marie-louise.lovgren@mah.se