Malmö högskola + Föreningslivet = sant

Sedan 2010 har sk ”föreningsmässor” arrangerats på Malmö högskola i syfte att hjälpa studenter att hitta sammanhang att engagera sig i utanför sina studier i Malmö. Personal på Studenthälsan hade sedan länge upplevt att många studenter på Malmö högskola behövde en meningsfull fritid och lätt hamnade i ensamhet och avsaknad av sammanhang.

Studenthälsan kontaktade MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) och MISO (Malmö Idrotssföreningars Samorganisation) och väldigt snabbt uppstod ett positivt samarbete som ledde till att vi gemensamt planerade att genomföra en föreningsmässa där vi inbjöd Malmös alla föreningar att under en dag presentera sin verksamhet för Malmö högskolas studenter. Ca 40 föreningar kom och mötte studenter och berättade om sin verksamhet och många studenter hittade en förening att engagera sig i. Även de studenter som vid detta tillfälle inte valde att gå med i en förening fick en bra kännedom och kunskap om det enormt stora utbud av aktiviteter och föreningar som finns i Malmö. Föreningarna som medverkade spände över ett brett spektra, allt från sport, kultur, bistånd, volontärarbete, brukarföreningar, mm fanns representerade och vi upplevde redan från starten att föreningarna fick ut mycket av att träffa varandra och att möta studenter som ville engagera sig. Sedan starten har vi arrangerat mer än 10 föreningsmässor och massor av studenter har besökt evenemangen och många har hittat en förening att engagera sig i. Vi ser nu att flera av de som står och representerar olika föreningar är studenter som för ett par år sedan hittade sin förening via detta arrangemang.

Open Your Eyes to Malmö
Från början fick arrangemangen stor draghjälp och möjliggjordes av att MIP och MISO samtidigt sökt pengar från Allmänna Arvsfonden till Frivilligcentra och sk engagemangsguider. Det fanns därmed resurs i form av projektledare och våra föreningsmässor blev en viktig del av det projektet. Från början hette mässan ”Allt vad du vill göra kan du göra i Malmö”, men ganska snabbt kom vi fram till att vi behövde ett namn som kunde fungera både för internationella som svensktalande studenter och vi valde att kalla mässan för ”Open Your Eyes to Malmö” och bara ha en affisch och ett namn istället för både svensk och engelsk version. Fokus på att engelsktalande studenter ska kunna hitta fram till ett engagemang i föreningslivet har varit viktigt och under årens lopp har vi arbetat en hel del med detta fokus. Bland annat har det sammanställts en guidebok på engelska med förteckning och beskrivning av olika föreningar.

Årets mässa
Planeringen är nu i full gång för årets mässa, som äger rum tisdag 26 september mellan kl 10.00 och 14.00 i Malmö högskolas byggnad Niagara, nära Malmö Live. Vi kommer att ha plats för föreningar att ställa ut på flera våningsplan och även erbjuda inspirationsföreläsning för deltagande föreningar och studenter. Här hittar du mer info om årets Open Your Eyes to Malmö:
https://www.facebook.com/events/735823719924067/

Positiv effekt för studenter
Vi på Malmö högskola är enormt glada över det fina samarbetet med MIP och MISO och det fantastiska föreningslivet i Malmö, och vi har sett att det haft en väldigt positiv effekt för våra studenter. Många studenter beskriver att de klarar sina studier bättre, mår bättre och har hittat vänner och ett viktigt sammanhang genom engagemanget i föreningslivet. Vi vet dessutom att det gynnar dem i deras framtida jobbsökande och arbetsliv.

Frivilliga hälsningar från
Olof Samuelsson, kurator på Studenthälsan på Malmö Högskola och en av arrangörerna av Open Your Eyes to Malmö