Anställda – en underskattad resurs!?

I en artikel i Idrottens Affärers nyhetsbrev bjuds det in till en dialog angående föreningsanställdas status i föreningarna.

Budskapet är att man generellt undervärderar behovet av en administration inom föreningarna till fördel för spelare/aktiva och andra verksamhetsmässiga kostnader.

Detta ligger helt i linje med den satsning som KompetensCenter Idéburna Malmö bedriver. Kompetensutveckling av föreningsanställda ger en positiv effekt inte bara för individen utan också för arbetsgivaren/föreningen.

Talesättet att administrationen ska vara ”ett år” före verksamheten i kvalitet och resurser delas av Martin Carlsson-Wall. Även om Carlsson-Wall i sitt inlägg fokuserar på idrottens villkor, gäller enligt vår uppfattning samma principer övrig ideell verksamhet. Här får man göra relevanta omskrivningar så kravbilden anpassas till den egna verksamheten.

Läs Martin Carlsson-Walls inlägg här

Martin Carlsson-Wall är associate professor och docent och chef, Center for Sports and Business, vid Handelshögskolan i Stockholm