Röda Korset Malmökretsen – ny medskapare

KC Malmö öppnar i samverkan med Europeiska socialfonden upp för fler föreningar i Malmö att få ta del av KompetensCenter Idéburna Malmös verksamhet.

Målgruppen är de föreningar och idéburna organisationer som har anställd personal. Idag har vi 60-talet föreningar med ca 250 anställda som medskapare. Det finns plats för fler föreningar att vara med. Föreningar som på sikt kanske kan skapa Europas första lokala kompetenscenter för idéburna sektorn.

Glädjande nog har fler föreningar och organisationer redan lämnat in sitt förbindelseavtal.

Några nya medskapare som kommit med i skrivande stund är

  • Röda Korset Malmö
  • Open Skåne
  • Folkuniversitetet
  • Spelberoendes förening Malmö
  • Sofielunds Folkets hus
  • Winnet Skåne

”Det värmer att många vill vara med kring att samverka kring kompetensutveckling med anställda och ideellt engagerade”, säger Ivar Scotte, projektledare, som fortsätter ”Och när stora etablerade organisationer ansluter sig och samsas med mindre gör det oss extra stolta”

KC Malmö skapar nytt tillsammans mellan anställda i föreningar. Det finns flera gemensamma behov kring kompetenssamverkan. Anställda och ideella lär av varandra. Det är smart och det har fler kommit på, men nu gör vi det. Alla kan vara med och skapa i engagerad atmosfär.

Varmt välkomna och bli medskapare i KC Malmö. Det kostar inget. Projektet finansieras av Malmö stad och Europeiska socialfonden. Ni kan vara med på utbildningar som ni själva är med och tar fram. Gå med innan den 28 februari. Läs mer och fyll i förbindelsevatalet