Stiftelse bildad av Malmö Ideella

I början av 2016 ansökte Malmö Ideella till Svenska ESF-rådet om medel att genomföra projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö. Projektet beviljades och är i fullgång. Redan innan projektet avslutas vill Malmö Ideella se till verksamhet och erfarenheter kommer på plats i ny organisation.

I slutet av januari bildade styrelsen för Malmö Ideella en ny stiftelse som ska verka för kompetensutveckling med den ideella sektorn som plattform.

Malmö Ideella vill ta ett större ansvar för och erbjuda ett bredare utbud av utbildningar för föreningarnas anställda, styrelser och ledare i strävan att stödja föreningslivets ambitioner att ta plats i samhällsutvecklingen.

”Vi vet av erfarenhet vad som händer efter projektet avslutas. Allt som ofta sker implementeringen försent. Projektägare som på tidigt stadium tänker framtid ser vi som förebilder. Att ta tillvara resultaten efter projekt är en av de viktigaste frågorna för alla intressenter.” Anna-Lena Wettergren Wessman, Regional Samordnare på Svenska ESF-rådet

Stiftelsen har till ändamål att genom kompetensutveckling verka för

  • Att skapa och erbjuda förutsättning för den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar
  • Att skapa och erbjuda förutsättningar för personer verksamma inom den idéburna sektorn att verka i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet till gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling
  • Att skapa och erbjuda förutsättningar för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idéburna sektorn