Kan er idé få pengar?

En ny funktion finns nu på Arvsfondens webbplats och det är applikationen ”Testa din idé”.

Genom att svara på några enkla frågor kan du direkt ta reda på om en idé uppfyller kriterierna för att kunna bli ett arvsfondsprojekt.

Testa er idé www.arvsfonden.se