Hassela Included – att förebygga diskriminering med ett intersektionellt perspektiv

Vardagsmenyn den 9 maj kl. 09:00 – 12:00

Föreläsning, workshops, övningar och diskussion om diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv.
Vad är diskriminering? Hur kommer det sig att diskriminering finns och varför drabbas inte alla på samma sätt? Och framförallt, hur kan vi i våra olika roller i våra organisationer, föreningar eller arbetsplatser förebygga och förhindra det? Under förmiddagen svarar vi på följande frågor genom kunskapsutbyte, övningar, workshops och diskussion för att belysa diskriminerande och begränsande normer och strukturer och möjliggöra en mer inkluderande miljö på de platser vi är verksamma.

Hassela Included är ett projekt som syftar till att jobba förebyggande mot diskriminering genom att stötta personal på arbetsplatser där unga och unga vuxna berörs med kompetensutveckling, i form av interaktiva föreläsningar, workshops, övningar och diskussion, om diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv. Projektets mål är att skapa mer kompetenta välkomnande arbetsmiljöer för Hasselas primära målgrupp, dvs unga och unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Föreläsare: Agneta Khan, projektmedarbetare inom projektet Hassela Included

Mer information och anmälan