Malmötimmen Funktionsstödsförvaltningen

Måndagen den 7 maj kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Dagens innehåll:
Nidal Aish från Funktionsstödsförvaltningen presenterar förvaltningens målgrupper, huvuduppdrag och arbetsområde.
Nidal kommer även att ge två exempel om samverkan med och stöd till organisationer som verkar inom funktionsnedsättningsområdet.

Förvaltningen har bjudit organisationer på dialog under mars 2017 dvs. innan den startades 1 maj. Målet är att arbeta fram en struktur för en långsiktig hållbar samverkan mellan funktionsstödsförvaltningen och idéburna organisationer och Malmöbor. Tiotals organisationer anslöt sig till en arbetsgrupp tillsammans med förvaltningens representanter.

Ett annat exempel är verksamheten Organisationsstöd. Målet inom funktionsnedsättningsområdet är att stödja organisationer vars verksamhet utgör ett komplement och eller alternativ till kommunens egen verksamhet samt stöd till opinionsbildningsinsatser. Stödet omfattar medel som beviljas årligen till sökande organisationer.

Det kommer att finnas möjlighet till dialog och frågor.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Mer information och anmälan