Malmötimmen – ny mötesplats

Behovet av nya, och i detta fallet informella, mötesplatser mellan föreningslivet och Malmö stad kan inte nog poängteras.

Därför introducerar vi nu Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Finns inte redan kanaler för detta? Finns inte detta på hemsidor, twitter eller instagram? Ordnas det inte konferenser där mellan föreningar och kommun där saker och ting kan diskuteras och ventileras?
Och det är ju klart att allt det stämmer. Men ofta är informationen knuten till specifika föreningar kopplade till en viss förvaltning eller verksamhet. Och den blir begränsad av mediet den presenteras i.
I vissa fall finns det information eller förvaltningar som inte har naturliga informationskanaler till föreningslivet (eller tvärt om).

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö  och KC Malmö erbjuder hela föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information från stadens samlade förvaltningar. Det kommer att ges möjligheter ett informationsflöde från aktuell förvaltning under koncentrerade och enkla förutsättningar.
Malmötimmen ger även föreningslivet möjlighet att skapa nya kontaktytor med andra förvaltningar och föreningar som man inte har i dag.

Den första Malmötimmen äger rum den 11 september 2017 kl. 09.00 – 10.00 på Nobelvägen 21 i Malmö.

Vilka är vi på Malmö Turism och vad arbetar vi med?
Presenteras av Anna Åmvall på Malmö Turism
Mer information och anmälan

Kommande Malmötimmar:
2/10 kl. 09.00 – 10.00
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

6/11 kl. 09.00 – 10.00
Kulturförvaltningen

4/12 kl. 09.00 – 10.00
Fritidsförvaltningen