Malmötimmen – Malmö Turism

Måndagen den 11 september kl. 09:00 – 10:00

Nu startar vi Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet. Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler.

Dagens innehåll presenteras av Anna Åmvall på Malmö Turism.
Vilka är vi på Malmö Turism och vad arbetar vi med?

Kommande Malmötimmar:
2/10 kl. 09.00 – 10.00
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

6/11 kl. 09.00 – 10.00
Kulturförvaltningen

4/12 kl. 09.00 – 10.00
Fritidsförvaltningen

Mer information och anmälan