27 kreativa platser får stöd av Kulturrådet

Ortens verklighet, Livet bitch, Ålidhem Äger, Hiphopteaterkollektivet och Skäggetorpspuls är projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning. Sammanlagt får 27 projekt över hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår.

Läs mer

Vi gratulerar extra till:

Kulturhuset Trean
Var: Busslinje 3, Malmö
Med: Rörelsen Gatans röst och ansikte, Arrangörsskolan, Södra Community, ABF Malmö, Media Avenue Öresund

Kulturhuset Trean vill samla verksamma krafter i området och göra det möjligt för fler att delta i kulturlivet. Detta sker genom mentorskap och handledning av professionella kulturaktörer som utmanar unga att formulera sig i skrift, tal, ton och rörelse.

Släpp loss kulturen
Var: Kroksbäck och Holma, Malmö
Med: Flamman Ungdomens hus, Teater inSite, Malecon Music, MKB Fastigheter

”Släpp loss kulturen” ska etablera en plattform för skapande och synliggöra kultur som representerar de boende där deras egna berättelser får stå i centrum. Projektet släpper loss den kultur och kreativitet som finns inom de boende, stärker deras självförtroende och deltagande och uppmuntrar dem att våga och vilja ta plats på kulturscenen.

Stick ut!
Var: Herrgården, Malmö
Med: Drömmarnas hus, Victoria Park, ABF Malmö, Tjejer i förening

Projektet vill ge boende en möjlighet att sticka ut och visa en ny bild av sig själva. Området har många platser som ska göras om till kreativa ”vardagsrum”, såsom gröna parker, multiarenor, gympasalar och medborgarkontor, där oväntade möten kan äga rum. På så sätt ska de boende få en arena att utöva, uppleva och samtala om kultur.