Aktuell information om att söka medel

Vardagsmenyn den 3 februari kl. 11:00-12:00

Information om Sparbanksstiftelsen Skåne och möjligheterna att söka medel.

Sparbanksstiftelsen Skåne verkar i de 11 kommuner i Skåne där det finns Swedbankkontor. Stiftelsen har funnits i 25 år och har under dessa år lämnat ekonomiskt stöd till massor av samhällsnyttiga projekt inom kultur, näringsliv, forskning, utbildning och idrott.

Föreläsare: Sanne Mårtensson, Verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Skåne

Mer information och anmälan