Antidiskriminering på Vardagsmenyn

Antidiskriminering är ett brett begrepp och det kan vara svårt att förstå vad det innehåller.
Malmö mot Diskriminering kommer hålla tre utbildningar som baseras på varandra. De första två utbildningarna satsar mer på informationsförmedling och diskussion. På den sista utbildningen kommer, efter en upprepningsdel, övningar, case och diskussion.

Vardagsmenyn 3 november, Mänskliga rättigheter, normer och normkritik
Vardagsmenyn 8 november, Den svenska diskrimineringslagen
Vardagsmenyn 9 december, Diskrimineringslagen som verktyg

Föreläsare: J. Seipel, utbildningsansvarig på Malmö mot Diskriminering