Att lyckas i den mångkulturella skolan

Ny bok: Se till att skolan respekterar att elever är olika och har olika kulturell bakgrund. Se till att eleverna lär sig att de kan lära och att kunskapsförmedling är av en av skolans viktigaste uppgifter.  Det är några av huvudbudskapen i den hyperaktuella boken Skolframgång i det mångkulturella samhället, som kommer ut i dagarna.

Antologin är resultatet av ett 3-årigt forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet. Ett tiotal forskare försöker på vetenskaplig grund ge svar på frågan ; Vilka är framgångsfaktorerna i mångkulturella skolor. Laid Bouakaz och Rehan Taha har medverkat från Malmö högskola.

Läs mer: www.mah.se