Bon Voice Lärande dialog

Vardagsmenyn den 17 oktober kl. 09:00 – 12:00

Bon Voice är en modell för dialogforum som har sina rötter i Antikens Grekland och filosofen Sokrates. Bon Voice är ett dialogverktyg som öppnar upp samtalsrum och följer en samtalsstruktur som uppmuntrar till lyssnande och gör det möjligt att formulera egna tankar och frågor utan att bli avbruten. Som Bon Voice facilitator skapar du förutsättningar för den lärande dialogen och bidrar till mod och medvetenhet hos individen oavsett bakgrund och förutsättningar.

Föreläsare: Tatjana Ristovski, verksamhetsledare på IKF, Internationella Kvinnoföreningen Malmö

Mer information och anmälan