Det europeiska året för vuxenutbildning

Vuxenutbildning förbättrar människors liv och framtidsutsikter. Det vill den europeiska organisationen för vuxenutbildning, EAEA, uppmärksamma och har utsett 2017 till året för vuxenutbildning.

Genom ett formulär på EAEA:s hemsida går det att skicka in evenemang, projekt och kampanjer som anordnas av organisationer för vuxenutbildning runt om i hela Europa. EAEA kommer sedan att uppmärksamma de inskickade bidragen under året.

– Vi vill göra vuxenutbildningen i Europa synlig och erbjuder stöd genom PR och opinionsbildning, skriver EAEA på sin hemsida.

EAEA har 141 medlemsorganisationer, varav Folkbildningsrådet är en, i 45 länder och representerar mer än 60 miljoner vuxenstuderande i Europa. Temat för året är “2017: Året för vuxenutbildning i Europa – kraften och glädjen att lära”.

Delta och läs mer:

www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/nyheter/2017/det-europeiska-aret-for-vuxenutbildning/