Din rätt i arbetslivet – arbetsrättens grunder

Vardagsmenyn den 3 oktober kl. 09:00-10:45

En introduktion av de arbetsrättsliga vardagsfrågor som du kan ställas inför, till exempel vid anställning, uppsägning och omplacering, ledighet mm. Seminariet genomförs i föreläsningsform med Carl-Axel Robertsson från Fackförbundet Unionen, där du får möjlighet att ställa egna frågor och diskutera situationer som kan uppstå i arbetet.
Exempel ur innehållet:
• Det arbetsrättsliga systemet, lag och kollektivavtal, arbetsmarknadens parter
• Anställningsformer
• Arbetstagarens arbetsskyldighet
• Avslut av anställningen (omplacering, uppsägning och avsked)
• Grundläggande om MBL
• Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

OBS! Du behöver inte vara medlem i Unionen för att delta.

Föreläsare: Carl-Axel Robertsson, gruppchef/ombudsman på Unionen Sydvästs kontor i Malmö. Har arbetat med fackliga frågor sedan tidigt 80-tal och har lång erfarenhet av arbete inom ideell sektor.

Mer information