Ekonomisk ersättning för rehabilitering av anställda

Arbetsgivare som har medarbetare med behov av rehabilitering kan söka stöd från Försäkringskassan för utredning för att underlätta för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till arbetet. Det går också att söka pengar för utredning av förebyggande åtgärder. Har du arbete som omfattas av AGS kan du söka ersättning för medarbetare som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.
Läs mer här: www.ideella.se