Försäkringskassan-vad gör de? Hur kan de öka samverkan med civilsamhället?

Vardagsmenyn den 8 november kl. 13:00-14:00

Vi börjar med en kort sammanfattning av Försäkringskassans uppdrag, vilka förmåner det finns, hur samverkan med andra är organiserad etc. Därefter hoppas vi på en dialog om vilka erfarenheter det finns av samarbete med Försäkringskassan, och vad som skulle kunna bli bättre.

Det finns en bra struktur för samarbete mellan myndigheter, men det är inte lika enkelt när det gäller myndigheter och civilsamhället/föreningslivet.

Vad finns det för behov? Vad kan civilsamhället bidra med?

Föreläsare: Ann Walestrand, lokalt samverkansansvarig på Försäkringskassan i Malmö

Mer information