Förverkliga dina och din förenings idéer och gör Malmö ännu bättre!

Vardagsmenyn den 18 oktober kl. 11:00-12:00
Malmö stad kan inte lösa stadens utmaningar på egen hand. Det krävs samarbete med aktörer från alla sektorer, inte minst från föreningslivet. Malmö stad har olika metoder för att ta vara på innovationskraft och kompetenser som finns i föreningslivet. En ny metod för att åstadkomma detta är Malmö Innovationsarena. Det är en öppen arena där innovativa personer från alla sektorer är välkomna att knäcka utmaningar runtom i Malmö. Syftet är att möjliggöra för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara idéer att testas, förverkligas och spridas till nytta för medborgaren och framtida generatorner, samtidigt som det gynnar ”innovatören” (t.ex. föreningen).

Föreläsare: Andreas Anderholm Pedersen, Miljöförvaltningen Malmö stad

Mer information