Frukostmöte Kommunikatörer

Onsdagen den 29 november kl. 09.00 – 10.30

KC Malmö tar nu ytterligare ett initiativ för att stärka sektorns och föreningslivets konkurrenskraft och genomslag.

Kommunikationens betydelse är det ingen som ifrågasätter. Alla(?) som verkar i den ideella sektorn brottas ju ständigt med frågor relaterade till kommunikationens områden. Sen görs det på olika villkor; som anställd kommunikatör, del i tjänst, förtroendevald eller kanske i någon annan funktion.

Vi vill nu stärka alla de som aktivt verkar i en roll där man har ansvar för kommunikation/kommunikationsfrågor.

KC Malmö bjuder in till en träff för att dels diskutera behovet av nätverkande, dels för att ta del av en inspirationsföreläsning och dels diskutera vad man behöver för att bli bättre i sin roll som kommunikatör.

Inspirationsföreläsningen hålls av Anders Stockman. Föreläsningen ger en inblick i det samlade begreppet ”Grafisk Design” med fokus på förståelse av och samspelet mellan text och bild.
Anders Stockman är grafisk designer och medgrundare av designstudion och förlagsprojektet VARV VARV. De är baserade i Malmö och London och formger publikationer, hemsidor, utställningar och grafiska profiler.

Mer information och anmälan