GDPR för Malmös föreningar

Vardagsmenyn den 7 mars kl. 14:00-16:00 eller kl. 17:30-19:00

GDPR (EU:s dataskyddsförordning), börjar tillämpas den 25 maj 2018. Vad detta kommer att innebära rent juridiskt och praktiskt för föreningslivet kommer vi att gå igenom på ett generellt och schematiskt sätt.
Idéburen sektor består av olika verksamheter med väldigt olika inriktningar. Detta, plus att alla praktiska tillämpningar ännu inte är klara, gör att målsättningen inte är att ge ”alla svar” på de specifika frågeställningar som kan finnas. Dock ges den plattform som man lägga.

Föreläsare:
Monica Lysholm, jurist, vd IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

Vi erbjuder två tillfällen den 7 mars med samma innehåll.

kl. 14:00-16:00
Mer information och anmälan

kl. 17:30-19:00
Mer information och anmälan