Handledarutbildning

Vardagsmenyn den 14 juni kl. 09:00-13:00

KC Malmö tillsammans med MINE bjuder in till en handledarutbildning i syfte att ge dig som är eller vill bli handledare, redskap för att skapa goda förutsättningar för en positiv och utvecklande praktik. Det är även ett gyllene tillfälle att utvecklas i din roll som ledare, mentor eller motsvarande. Teoretiska kunskaper, tips och verktyg kommer att varvas med övningar, diskussion och egen reflektion.

Du kommer att lära dig om:

 • Personlig utveckling och kompetensutveckling
 • Interkulturella kompetens – en grundförutsättning för framgång i ett mångkulturellt Skåne
 • Hur du skapar en positiv miljö för tillit, respekt och samarbete
 • Hur du kan vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats, där både anställda men framförallt praktikanten, utrikesfödda och nyanställda känner sig välkomna
 • Hur du kan bli tryggare i din roll som handledare, ledare och förebild
 • Hur du kan arbeta språkutvecklande så att kommunikationen förenklas för både dig och praktikanten, på sätt får du effektivare arbete och mindre missförstånd
 • Vad det innebär att vara handledare
 • Hur du aktivt kan arbeta med att förebygga problem, konflikter och diskriminering under praktikperioden
 • Tips, redskap och verktyg för instruktion, uppföljning och feedback
 • Grunderna i normkritik, makt och privilegier
 • Employer Branding och hur man kan arbeta med att höja företagets/avdelningens varumärke
 • Hur du kan hitta lösningar och nya metoder för att attrahera och behålla kompetent personal
 • Nya perspektiv och sätt att tänka på
 • Hur du kan utveckla organisationens mångfaldsarbete

Workshopen hålls av Nathalie Töpperwien Blom som arbetar på MINE – etnisk mångfald i näringslivet, en Malmöbaserad organisation med 14 års erfarenhet av att arbeta med mångfaldsfrågor, inkludering och attitydförändringar för ett positivare samhällsklimat och en mer inkluderande arbetsplats.

Mer information och anmälan