Hur arbetar Arbetsförmedlingen med utsatta målgrupper?

Vardagsmenyn den 27 oktober kl. 13:00-14:00

Vet du hur Arbetsförmedlingen fungerar och hur vi jobbar?
Om inte är detta en möjlighet att få mer insikt i hur vi jobbar med utökat stöd till personer i utsatta målgrupper. Vi kommer att under en timme ge små föreläsningar om bl.a. hur vi arbetar med samverkan med olika myndigheter, hur man kan få stöd i att finna, få och behålla ett arbete genom ett SIUS stöd (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) samt hur våra vanligaste lönestöd fungerar. Vi kommer självklart att ha möjlighet att svara på frågor också.

Föreläsare: Caroline Agnesdotter (sektionschef), Catherine Blasiak (rehabhandläggare), Linnea Nilsson (SIUS), Maria Lindgren (Lönebidragsomprövare)

Mer information