Ideella mötet 2017

Vi har lagt in datum för det Ideella mötet 2017 i kalendern. Reservera dagen redan nu!

Det Ideella mötet är en mötesplats för förtroendevalda och ideell engagerade i de föreningar och organisationer som är med i KompetensCenter Idéburna Malmö. Läs mer